19841214 HK maleview magazine fashionshow

 

December 15, Hong Kong "Maleview" magazine held charity fashion show, invited Jackie Chan, Liang Jialun, Miao Qiaowei, Tang Zhenye, Tang Zhenzong, Ren Dahua to participate in fashion shows, men and then brought any Renrui Yi, A soup girlfriend A Miao girlfriend Yao Feng silk.